• V.Z.W. Opdorp Het Middelpunt

  De naam van onze vzw "Opdorp het Middelpunt" verwijst naar de naam van ons dorp en naar het feit dat het geografisch middelpunt van Vlaanderen ook in Opdorp te vinden is. Dat bleek namelijk toen professor Van Der Waeteren van de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Katholieke Universiteit van Leuven aan zijn studenten de opdracht gaf om het geografisch middelpunt van Vlaanderen te bepalen. De berekeningen kwamen uit bij het uiterste hoekje van Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van Opdorp, grenzend aan de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

  Ons dorp is bekend omwille van zijn " Dries". Dit is een Frankisch driehoekig plein, begroeid met gras en lindebomen en heeft een oppervlakte van 3,7 hectaren. Op 17 oktober 1998 plantten alle inwoners van Opdorp samen 102.019 ( ons dorp telde toen 2.019 inwoners ) narcisbollen als voorbereiding op en ter gelegenheid van het nieuwe millennium.
  Dit dorpsplein is een beschermd monument en werd in 2006 door Radio 2 Oost-Vlaanderen uitgeroepen tot het " Beste Pleintje ".

  Het woord "middelpunt" verwijst ook naar onze werking als vzw . Om de twee jaar organiseert ze namelijk een grote openluchttentoonstelling waarin we de beeldhouwwerken van kunstenaars uit binnen- en buitenland letterlijk in het middelpunt van de belangstelling plaatsen De tentoonstelling valt samen met de bloeiperiode van wat nu al honderdduizenden narcissen geworden zijn, waardoor natuur en cultuur op een schitterende wijze worden samengebracht. Meer hierover lees je op de website van www.lenteopdendries.be. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zeer vele bezoekers van einde en verre ons plein in die periode komen verkennen.

  Op het einde van de lindendreef en op de punt van de driehoek staat onze parochiekerk, toegewijd aan de heilige Amandus. Oorspronkelijk was onze kerk een middeleeuwse Mariakapel, die in de 16e eeuw een Gotisch koor kreeg en in 1732 werd verheven tot de huidige parochiekerk. Sinds 1956 wordt ze beschermd als monument evenals de nabijgelegen pastorie. Oorspronkelijk was die pastorie een hofstede,die in 1733 haar huidige vorm kreeg.

  De Capelderij, een kasteeldomein aan de Dries (Vekenstraat 1), functioneert nu als medisch pedagogisch instituut en als BUSO. Ze herbergt eveneens het heemkundig museum "Ter Palen" - www.terpalen.be

  Te midden van de bloemenzee van paasbloemen wordt er ook ieder jaar op de laatste of voorlaatste zondag van maart (cfr rubriek nieuws) een unieke, kleurrijke plantenmarkt georganiseerd, ook die kent van jaar tot jaar meer succes.

  Hartelijk welkom in OPDORP zowel voor, tijdens als na de openluchttentoonstelling. Wij willen met onze vzw het werk van de feitelijke vereniging "Dries 2000", die reeds startte in 1998, verder zetten.

  Op vorige edities waren onder anderen toenmalig minister van cultuur Joke Schauvliege, minister van cultuur Sven Gatz en toenmalig Amerikaans ambassadeur Howard Gutman aanwezig.

  Meer over de geschiedenis van Opdorp

  Bestuur VZW Middelpunt

  Met vragen kan u zich steeds richten tot één van de onderstaande personen.

  Firmin De Brandt, Opdorp, voorzitter
  Nicole Van Puyvelde, Opdorp, bestuurslid
  Kris Van den Bossche, Opdorp, bestuurslid
  Ann Van Assche, Opdorp, bestuurslid
  Leo Van Campenhout, Opdorp, bestuurslid
  Erik Van den Broeck, Opdorp, bestuurslid, secretaris / penningmeester
  Annemie De Wachter, Bornem, bestuurslid
  Ignace Van Burm, Bornem, bestuurslid
  Gert Van Achter, Opdorp, bestuurslid, web-beheer

  Stichtende leden | Comité Dries 2000

  Remi Van Bogaert
  Roger Reyntens
  Bob Van Den Broeck
  Karel Baeck
  Firmin De Brandt

  We danken hen voor dit unieke initiatief waar we tot op vandaag nog steeds van kunnen genieten !

  Middelpunt opdorp stichters