• VZW Opdorp Het Middelpunt - Dries 40, 9255 Opdorp
  info@hetmiddelpunt.eu

 • Inschrijving

  Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier op de website van de vereniging: www.hetmiddelpunt.eu.
  Inschrijven kost 20 € per deelnemer, ongeacht of men met één of meer werken inschrijft. Dit bedrag moet overgeschreven worden op rekening 001-6145093-25 (IBAN: BE70 0016 1450 9325, Bic: GEBABEBB) van VZW Opdorp het Middelpunt te Dries 40, 9255 Buggenhout (Let op: indien iemand anders de overschrijving verricht gelieve toch duidelijk de naam en adres van de deelnemende kunstenaar te vermelden).

  De inschrijving is pas definitief:

  • als het inschrijvingsformulier op onze website volledig werd ingevuld en doorgemaild,
  • als de betaling gebeurd is door overschrijving van 20 € op onze bankrekening,
  • als de passende foto en de tekst voor de catalogus correct werden doorgemaild.
  • Ieder ingeschreven kunstenaar krijgt 1 gratis cataloog, waarin de gegevens om hem of haar te bereiken zullen opgenomen zijn.

  Catalogus

  De initiatiefnemers maken een catalogus die ter beschikking wordt gesteld via diverse kanalen:

  • on-line via de website
  • via publicatie op een kiosk aan het kerkplein

  Gelieve voor de catalogus volgende informatie ter beschikking te stellen:

  • een kleurfoto van een werk of van uzelf,
  • uw korte CV met adres, telefoon en mail (tenzij u dat liever niet heeft )
  • een korte beschrijving van uw werk van maximum 100 woorden.
  • De foto en de tekst worden per e-mail doorgestuurd naar volgend adres: info@hetmiddelpunt.eu
  • Beelden en hun locatie op de Dries

  Kunstenaars kunnen inschrijven met maximaal 3 grote kunstwerken.

  Coördinatie- en meldpunt voor de plaatsing van de beelden:
  Ann Van Assche
  B&B Nova Zembla
  Dries 69
  9255 Opdorp
  ann@hetmiddelpunt.eu
  tel. +32 52 55 00 08
  0488581998

  De inrichters bepalen op voorhand de plaats van de beelden en de kunstenaar zal hierover tijdig geïnformeerd worden. De inrichters kunnen onmogelijk aanvaarden dat de kunstenaar zelf een plaats kiest. Indien dit toch gebeurt, zal hij of zij verplicht worden het beeld te verplaatsen of zullen de kosten hiervoor hem/haar worden aangerekend. De beelden moeten stevig verankerd worden en mogen geen gevaar vormen voor de bezoekers.
  De inrichters zorgen bij alle beelden voor uniforme plaatjes met de naam van de kunstenaar, het nr. in de catalogus en de titel van het kunstwerk. Er zal eveneens een QR-code op vermeld staan die verbindt met de website van de kunstenaar (indien beschikbaar) en met de site van onze VZW.

  Ter plaatse brengen van de beelden

  Enkel op woensdag en donderdag voor aanvang van de tentoonstelling mogen de beelden geplaatst worden. Indien hierop een uitzondering wordt gevraagd, kunnen extra werkingskosten worden aangerekend.

  Weghalen beelden

  De deelnemende kunstenaars verbinden er zich toe de tentoongestelde beelden niet te laten weghalen vóór de avond van de zondag volgend op de laatste zaterdag van de tentoonstelling. Op de eerstvolgende maandagavond moeten de laatste beelden weggehaald zijn.
  Opgelet: tijdens het plaatsen en weghalen van de beelden dient men te zorgen voor de bloemen die dan zullen bloeien op de Dries. Geen voertuigen op het gras zonder overleg en toelating!

  Verkoop van beelden

  De kunstenaars kunnen natuurlijk hun tentoongesteld(e) beeld(en) verkopen aan mogelijk geïnteresseerden en dat zonder enige verplichting ten opzichte van de inrichtende VZW.