• Inschrijving

  Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier op de website van de vereniging: www.hetmiddelpunt.eu.
  De inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de curator .

  Catalogus

  De initiatiefnemers maken een catalogus die ter beschikking wordt gesteld via diverse kanalen:

  • on-line via de website
  • via publicatie op een kiosk aan het kerkplein

  Gelieve voor de catalogus volgende informatie ter beschikking te stellen:

  • een kleurfoto van een werk of van uzelf,
  • uw korte CV met adres, telefoon en mail (tenzij u dat liever niet heeft )
  • een korte beschrijving van uw werk van maximum 100 woorden.
  • De foto en de tekst worden per e-mail doorgestuurd naar volgend adres: info@hetmiddelpunt.eu

  Kunstenaars kunnen inschrijven met maximaal 3 grote kunstwerken.

  Co├Ârdinatie- en meldpunt voor de plaatsing van de beelden:
  Ann Van Assche
  B&B Nova Zembla
  Dries 69
  9255 Opdorp
  ann@hetmiddelpunt.eu
  tel. +32 52 55 00 08
  0488581998

  De inrichters bepalen op voorhand de plaats van de beelden en de kunstenaar zal hierover tijdig geïnformeerd worden. De inrichters kunnen onmogelijk aanvaarden dat de kunstenaar zelf een plaats kiest. Indien dit toch gebeurt, zal hij of zij verplicht worden het beeld te verplaatsen of zullen de kosten hiervoor hem/haar worden aangerekend. De beelden moeten stevig verankerd worden en mogen geen gevaar vormen voor de bezoekers.