• Waarom zou je een dergelijk kunstwerk van Rob Buelens kopen?

  Naar de regel koop je geen kunstwerk van Rob Buelens, maar krijg je het als mecenas van onze VZW.  Als bedanking voor je bijdrage ontvang je immers een kunstwerk ter waarde van uw bijdrage en dit vanaf 100 euro.

  Rob is een getalenteerd jonge kunstenaar wiens werken reeds te bezichtigen waren in allerlei steden en musea o.a. M te Leuven , MAS te Antwerpen , C&H te Amsterdam , Bazel enz…. Als organisatoren van de kunsttentoonstellingen op de Dries in Opdorp zijn we fier dat hij deel uit maakt van ons bestuur !

  Betekenis van deze prachtige beeldjes

  De Eerste Wereldoorlog, die vier jaar woedde in onze gewesten, eindigde precies 100 jaar geleden in 1918. Rond Ieper lag het Westelijk Front waar een verbeten strijd werd gevoerd met vele bloederige veldslagen en ontelbare slachtoffers, soldaten en burgers.

  Het is juist op die plek waar de grond rood kleurde van het bloed van mens en dier dat beeldhouwer Rob Beulens in de aarde een bas-reliëf wil creëren met als titel “ No man’s land “ om de gruwel van de oorlog te herdenken.

  Het werk, “No man’s land” zal een scene van dood en verminking van mens en dier weergeven  in de modder van de toenmalige loopgrachten ! De figuren worden gebeeldhouwd in de harde grond met schoppen en tuingereedschap ; er bovenop wordt er een sliblaag aangebracht om een esthetisch aangename textuur en een zekere weersbestendigheid te verschaffen . Rob heeft deze beeldhouwtechniek al vaak gebruikt, onder andere ook op onze Dries tijdens tentoonstelling van 2015. De gebeeldhouwde lichamen zullen nog duidelijk zichtbaar zijn tot acht maanden na de voltooiing en dan langzaam door de natuur weer ingenomen zoals het ook destijds is gebeurd.

  Als socio-culturele vereniging wil de vzw Het Middelpunt de 100-jarige het einde van de Oorlog herdenken en willen wij een kunstwerk, vervaardigd door de curator van onze biënnaletentoonstelling, Rob Buelens, steunen in zijn opdracht.  Anderzijds willen we de mecenassen van onze kunstevenementen op de Dries de kans te geven om een uniek collector's item te verwerven en op die manier bij te dragen tot financiering van onze volgende beeldententoonstelling in 2019. De in klei geboetseerde en gebakken oorlogsscenes stellen fragmenten van het grote nog te verwezenlijken Ieperse bas-reliëf voor. De unieke kunstwerkjes zijn bovendien gecertificeerd, en zijn in beperkte oplage vervaardigd.  Rob Buelens maakt voor ons in gebakken klei en op kleine schaal (  +/- 15 cm X 15 cm ) “ kopijen “   van het grote werk (  6 m x 6 m ) dat hij gaat realiseren in Ieper .

  Deze unieke kunstwerkjes kan u via deze website online kopen.  Elk verkocht kunstwerk krijgt onmiddellijk de melding “reeds verkocht”