• Chantal Pollier

  chantal.pollier@gmail.com
  0473/507537

  Studies / werk 

  Chantal Pollier (1965) is master in de klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Gent (1990), ze studeerde tegelijk af aan KASK (Konklijke Academie voor Schone Kunsten Gent) in 1991, specialisatie beeldhouwen en moulagetechnieken. 

  Ze werkt fulltime in haar atelier, aan haar eigen werk en af en toe restauratiewerk, stelt tentoon en is curator van verschillende spraakmakende tentoonstellingen – vaak in nauwe samenwerking met wetenschappelijke instituties.

  Residentieplekken en beurzen 

  2019: geselecteerd voor een 3 weken durende residentie op het eiland Comacina in het Como meer, Italië. Gesteund door  het Departement Cultuur van Vlaanderen.

  2016: gedurende één jaar residentie op de afdeling morfologie van de faculteit diergeneeskunde aan de Ugent.

  2016: ondersteuning kortlopende ontwikkelingsbeurs door het departement Cultuur van Vlaanderen toegekend voor één jaar.

   ‘In de schoonheid ontdekt men de waarheid’ (Von Haeckl)

  Als psychologe en kunstenaar, werkzaam in het veld van verval en vergankelijkheid, heb ik een grote interesse in de tweespalt tussen schoonheid en walging, in de fysieke verschijning van het geleidelijk verdwijnende, de schoonheid van het tijdelijke.

  Mijn persoonlijke artistiek onderzoek is vaak verbonden met het onderzoek van wetenschappers. Op de Gentse faculteit Diergeneeskunde kon ik een vijf dagen oud kippenembryo bestuderen onder de elektronenmicroscoop, waardoor ik veel beter de breekbare schoonheid van het embryonale wezen kon vatten voor het werk ‘Quasar’. 

  Een Quasar is een astronomisch object, dat in optische telescopen op een ster lijkt.  Ondanks de enorme afstand, zijn quasars zeer goed waarneembaar. Dit betekent dat ze ongelooflijk helder moeten zijn, de energie die ze uitstralen komt overeen met de energie van een galaxy met honderd miljoen sterren tezamen. De omvang van een quasar is echter veel kleiner dan één enkel sterrenstelsel.

  Men gaat ervan uit dat het hart van een quasar gevormd wordt door een superzwaar zwart gat.

  Wanneer men naar een quasar kijkt, kijkt men ontzettend ver terug in de geschiedenis, naar de geboorte van het universum zélf!